top of page

הצטרפו אלינו לפיילוט!

 JOBLI

ג'ובלי היא אפליקציית תעסוקה מותאמת שמטרתה לחבר בין מחפשי עבודה עם
מוגבלות למעסיקים. באמצעות מספר לחיצות פשוטות, האפליקציה מאפיינת את צרכי המשרה ואת יכולות המועמד ומציעה משרות מתאימות להגשת מועמדות. השימוש באפליקציה מיועד לאפשר עצמאות ומימוש עצמי, ולחסוך זמן וכסף רב למעסיקים, ארגונים ומלווים.

33%

בלבד

מאמינים שיצליחו למצוא עבודה בעת הצורך

30%

 הפער בתעסוקת אנשים עם מוגבלות לעומת שאר האוכלוסיה ב20 השנים האחרונות.

פער זה אינו מצטמצם ומקשה על הקיום היומיומי של חמישית מאוכלוסיית ישראל

50%

מהאנשים עם מוגבלויות בגיל העבודה-
אינם מועסקים.

בישראל ישנם כ- 800,000 אנשים עם מוגבלות בגיל העבודה, מתוכם 400,000 אינם מועסקים.

לצד האבטלה ניכרת נסיגה תפקודית, בדידות ופיתוח-תלות במעגלים הקרובים והרחוקים כאחד.

פי 2.5 

אנשים ללא תעסוקה בקרב אנשים עם מוגבלויות

ביחס לשאר אוכלוסית ישראל

57%

לא מאמינים שיצליחו

לשפר את מצבם הכלכלי

האמצעים הקיימים כיום למציאת תעסוקה עבור אוכלוסיה זו

אינם מותאמים,

נגישותם מוגבלת וחלקית,

ולמועמדים נדרש סיוע וליווי צמוד בתהליך חיפוש העבודה. 

Promise

JOBLI מחשבת התאמה בין יכולות המועמד למשרות רלוונטיות ומחברת בין הגורמים בלחיצת כפתור תוך התחשבות במיקום, דרכי הגעה, סביבת עבודה, מסוגלות פיזית, שכלית ומילולית.
ההתאמות שיוצגו לבחירת המועמד תואמות את יכולותיו ומגוונות את אפשרויות התעסוקה עבורו.
מאידך, המעסיק נחשף רק למועמדים העונים לדרישות המשרה וחוסכים עבורו משאבים יקרי ערך.

מחקרים מראים כי שילוב מוצלח של אוכלוסיות מיוחדות משתלם למעסיק אשר מתוגמל במענקים וזוכה לעובדים מתמידים ונאמנים באופן מובהק.

5 מיליארד ש"ח

פוטנציאל הגידול למשק הישראלי מדי שנה באמצעות העסקת אנשים עם מוגבלויות

12% גידול במשרות

המוצעות לאנשים עם מוגבלויות בשנתיים האחרונות 

אפליקציה ייעודית ומותאמת עתידה להגביר את יכולת ההעסקה של אנשים עם מוגבלות, לצמצם פערים חברתיים ולספק מידע חיוני לחברות וארגונים בנוגע לדפוסי התעסוקה והשימוש האכנולוגיים של כ-18% מאזרחי ישראל

לקראת סיום פיתוח ראשוני, JOBLI מחפשת שותפים להמשך הפיתוח ושיווק המוצר ועד לשלב ההפצה.
 

צרו קשר

+972 -545-800899

Contact & Help
Anchor 1

אקים ישראל היא הבית המקדם והמאמץ של הפרוייקט, ופועלים לקידומו

הפרוייקט הונבט במסגרת תוכנית מקס-אימפקט ישראל (חל"צ)

פיתוח תוכנה ומוצר ראשוני בהתנדבות אימפקט מבית סייברארק

שותפויות

Akim Staff & Members

היא מהעמותות הגדולות בישראל בסיוע וקידום אנשים עם מוגבלויות. פיתוח של JOBLI במסגרת 'אקים' מהווה יתרון המבטיח נגישות טכנולוגית לקהל היעד לצד יישום מקצועי, מתקדם ומחובר לצרכים של אנשים עם מוגבלויות בישראל.

bottom of page